فصلنامه کودکان استثنایی- شناسنامه نشریه
تاریخچه و مجوزهای قانونی فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تاریخچه و مجوزهای قانونی فصلنامه: فصلنامه کودکان استثنایی از سال ۱۳۸۰ با مجوز شماره ۲۹۲۶/۱۲۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شروع به کار کرد و بر اساس مجوز شماره ۳۲۱/۲۹۱۰/۳ مورخ ۱۳۸۴/۳/۲۲ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور ، درجه علمی پژوهشی دریافت نمود. این فصلنامه بیش از ۲۳ سال است که بطور منظم انتشار می‌یابد و تا کنون ۹۰ شماره از آن به چاپ رسیده است. ضریب تأثیر این فصلنامه براساس آخرین ارزیابی وزارت علوم، ۰/۶۱۳ (Q۲) ارزیابی شده است. فصلنامه کودکان استثنایی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) و پایگاه اطلاعاتی magiran نمایه میشود. 
شاپا: ۶۶۱۲-۱۶۸۲
ISSN: ۱۶۸۲-۶۶۱۲

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه کودکان استثنایی:
http://joec.ir/find-1.118.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب