فصلنامه کودکان استثنایی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی: تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریم خان، نبش کوچه باقری قصرالدشتی، پلاک ۱۸۱، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، طبقه ششم
کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۳۵۱۴

 

تماس با ایمیل        infojoec.ir                                                                                                                                                        

 تارنما: www.joec.ir                                                                                                             ر infojoec.ir                و                      joecrie.ir    

پاسخگویی با تلفن روزهای دوشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۴ با شماره 
۸۷۱۹۷۵۰۲

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه کودکان استثنایی:
http://joec.ir/find-1.57.19.fa.html
برگشت به اصل مطلب